Mezi podpořenými projekty byly také projekty uvedené níže.