Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody

Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody' 20 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu
 

Kompletní výzva ke stažení

 

Jak výsadna probíhala vloni


 

Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys:


Nevíte si rady? Použijte návod na používání databáze Grantys
 

Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál
 • dopravu sazenic
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky)
 • odborný dohled při výsadbě
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií
 • zapůjčení nářadí
 • zpracování grafických materiálů
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce
 • medializaci výsadbové akce
 

Hlavní kritéria pro výběr

 • přínos výsadby pro ekologickou stabilitu území a společenský přínos pro místní obyvatele
 • vhodnost pozemků a kvalita předloženého záměru
 • dostupnost místa výsadby (autobusová zastávka, vlak, místo pro parkování aut v den akce)
 • schopnost zapojit místní občany a spolky (skauti, hasiči apod.)
 

Harmonogram grantové výzvy v roce 2020

 • Příjem žádostí: do 31. 5. 2020
 • Vyhlášení vybrané obce: 15. 6. 2020
 • Plánování výsadby: 1. 7. 2020 – 13. 11. 2020
 • Realizace výsadby: 14. 11. 2020  
 

Potřebujete vědět, jak vybrat sazenice a jak naplánovat výsadbu?

 
Výzva je realizována v rámci iniciativy Sázíme budoucnost.