O granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat od 21. září do 6. listopadu. Mezi úspěšné projekty se rozdělí celkem 1.400.000 Kč.
 
ZO_logo_200.jpgZ grantového programu Zelené oázy lze získat finance například na zakoupení sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále na odborné poradenství nebo na přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Taková společná aktivita totiž může být vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí. Mezi další kritéria pak budou patřit například vhodný výběr druhů rostlin pro daný prostor, kvalita zpracované žádosti s konkrétními výstupy, které povedou ke zlepšení životního prostředí. Přednost dostanou projekty na místě přístupném veřejnosti. Přihlášené projekty bude v lednu příštího roku hodnotit komise složená z odborníků, zástupců Nadace Partnerství a společnosti MOL.

„Není nám lhostejné, jak vypadá svět kolem nás, proto jsme se rozhodli podpořit realizaci projektů vedoucích ke zkrášlení veřejného prostoru. Program Zelené oázy úspěšně funguje v rámci Skupiny MOL už několik let na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Jsme rádi, že se nám jej společně s Nadací Partnerství podařilo nastartovat i v České republice.“
 
Oszkár Világi, člen představenstva Skupiny MOL, předseda představenstva a generální ředitel slovenské rafinérské společnosti Slovnaft.


„Je potřeba, aby se česká města a obce postupně připravovala a adaptovala na změny klimatu. V praxi jsme jeho důsledky mohli na vlastní kůži zažít během nedávného období bez dešťů. Každé i jakkoliv opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat.“
 
Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství

 
Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.

logo-MOL-retail.jpg