Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

O grant ze Zelených oáz se uchází 141 projektů

Celkem sto jednačtyřicet projektů z dvanácti krajů se přihlásilo do třetího ročníku grantového programu Zelené oázy.
Z přihlášených projektů vybere komise přibližně dvacítku úspěšných, které si mezi sebou rozdělí 1,4 milionu korun. Od roku 2015 se jeho prostřednictvím podařilo podpořit již 41 projektů v celkové částce téměř tří milionů korun. Letos k nim přibude přibližně dalších dvacet, díky kterým po celé České republice obce, školy, nebo místní spolky vysadí nové stromy, keře a byliny nebo například vyčistí vodní toky. Kromě Libereckého a Karlovarského kraje mají své zastoupení všechny kraje republiky. Nejvíce přihlášených projektů, celkem devatenáct, je z Jihomoravského kraje. Výsledky budeme znát v půlce února.

Přihlášené projekty nyní posoudí odborní hodnotitelé. V lednu vybere komise ty nejlepší z nich, které grant získají. Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Společná aktivita je totiž ideálním nástrojem, jak učit zodpovědnosti k místu, ve kterém žijeme. Mezi další kritéria pak budou patřit například vhodný výběr druhů rostlin pro daný prostor, kvalita zpracované žádosti s konkrétními výstupy, které povedou ke zlepšení životního prostředí. 
 
Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.

ZO_logolink_bez-textu-01-(2).png