Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Pro budoucnost! Pro Evropu! Žádejte o granty Nadace OKD

Chcete podpořit rozvoj okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek? Nadace OKD vyhlašuje další kolo grantových výzev - dvě z nich administruje Partnerství, o.p.s.
V programu Pro budoucnost můžete získat prostředky na konkrétní ekologické projekty a ekologickou výchovu, obnovu přírodního a historického dědictví a oživení veřejného prostranství nebo přímo centra obce. 

Máte v plánu ucházet se o finanční prostředky ze strukturálních nebo jiných administrativně náročných fondů? Týká se váš projekt veřejné prospěšnosti - například v sociální, ekologické nebo kulturní oblasti? Chcete svůj projekt realizovat v okresech Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek? Žádejte o grant Pro Evropu, pomůže vám!

Podrobné informace najdete na webových stránkách Nadace OKD.