Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty
 

Vaše dotazy posílejte na

blokovygrant@nap.cz

Sociální služby, veřejná podpora

515 903 126
Jitka Norková

Životní prostředí

515 903 115
František Brückner, Radim Cenek

Finanční řízení sub-projektu

515 903 114
Dagmar Veselá, Dominika Belovičová
 

Veřejné zakázky

515 903 114
Dagmar Veselá

Publicita

515 903 126
Jitka Norková

Grantys - technická asistence

515 903 115
Radim Cenek

O Blokovém grantu

Základní informace o Blokovém grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace.
Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace je součástí Programu švýcarsko–české spolupráce. Podpora z Blokového grantu je určena na sociální a ekologické projekty neziskových organizací. Administrátorem Blokového grantu je Nadace Partnerství, která ve čtyřech grantových výzvách rozdělila v letech 2010 - 2014 přes 114 milionů korun a podpořila tak realizaci 71 sub-projektů. Podávání nových žádostí již není možně.
 

Program švýcarsko - české spolupráce

V souladu s dohodami mezi Evropskou unií a Švýcarskem o Evropském hospodářském prostoru (EHP),podpoří Švýcarsko sociální a ekonomickou soudržnost v 10 nových členských zemích EU. Cílem podpory je zvýšení jejich schopnosti plně participovat na vnitřním trhu a posílit vzájemné vztahy Švýcarské federace s příjemci pomoci, tedy i s Českou republikou. Na rozdíl od tzv. norských fondů není většina programů celoplošná, ale soustředí se na oblast severní a střední Moravy.
 
Celkovou odpovědnost za implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce v České republice nese Národní koordinační jednotka Ministerstva financí České republiky. Za švýcarskou stranu program koordinuje Velvyslanectví Švýcarska v ČR – Swiss Contribution Office a jejich rozvojová agentura Swiss Agency for Development and Cooperation.
 
 

Základní informace

  • Zprostředkovatel: Nadace Partnerství
  • Celková alokace: cca 114 000 000 Kč
  • Období realizace: 2010-2015
  • Počet výzev: 4
  • Podporovaný region : Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
  • Podporované subjekty: Nestátní neziskové organizace
  • Podporované oblasti: poskytování sociálních služeb a problematika životního prostředí

LOGO-600p-Swiss-Cntrb-NAP-(4).jpg