Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty
 

Vaše dotazy posílejte na

blokovygrant@nap.cz

Sociální služby, veřejná podpora

515 903 126
Jitka Norková

Životní prostředí

515 903 115
František Brückner, Radim Cenek

Finanční řízení sub-projektu

515 903 114
Dagmar Veselá, Dominika Belovičová
 

Veřejné zakázky

515 903 114
Dagmar Veselá

Publicita

515 903 126
Jitka Norková

Grantys - technická asistence

515 903 115
Radim Cenek

Pro příjemce

Všechny potřebné dokumenty (k uzavření smlouvy, realizaci, ukončení i udržitelnosti vašeho sub-projektu) naleznete níže.
Pokud máte technické problémy se zobrazováním nebo stahováním dokumentů, napište nám na blokovygrant@nap.cz, rádi vám je na vyžádání pošleme e-mailem.

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 2.3. zveřejněno 29. 7. 2014 s účinností od 15. 8. 2014


Dokumenty k uzavření smlouvy

Vzor smlouvy o poskytnutí grantu 


Způsob doložení a výpočtu ověřitelných výstupů a ověřitelných výsledků

Čestné prohlášení k DPH

Vzor Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Vzor Prohlášení o čerpání de minimis

Vzor Dohody o partnerství v angličtině


Dokumenty k realizaci sub-projektu

Vzor Průběžné zprávy o realizaci sub-projektu

Žádost konečného příjemce o platbu

Vzor Žádosti o schválení podstatné změny

Formulář zadávání zakázek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Čestné prohlášení o nepodjatosti hodnotitelů nabídek

Žádost partnera o refundaci

Postupy pro zajištění publicity

Vzor zápisu o poskytnutí poradenství/konzultace

Prezentace ze semináře pro konečné příjemce


Dokumenty k ukončení sub-projektu

Vzor Závěrečné zprávy o realizaci sub-projektu - zveřejněno 29. 7. 2014 s účinností od 15. 8. 2014

Vzor Závěrečné zprávy o realizaci sub-projektu - platný pouze pro sub-projekty s datem ukončení realizace do 15. 8. 2014

Žádost konečného příjemce o platbu

Čestné prohlášení o splnění výstupů

Čestné prohlášení o spolufinancování sub-projektu


Dokumenty k udržitelnosti sub-projektu

Vzor Monitorovací zprávy o sub-projektu

Čestné prohlášení o splnění výsledků