Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty
 

Vaše dotazy posílejte na

blokovygrant@nap.cz

Sociální služby, veřejná podpora

515 903 126
Jitka Norková

Životní prostředí

515 903 115
František Brückner, Radim Cenek

Finanční řízení sub-projektu

515 903 114
Dagmar Veselá, Dominika Belovičová
 

Veřejné zakázky

515 903 114
Dagmar Veselá

Publicita

515 903 126
Jitka Norková

Grantys - technická asistence

515 903 115
Radim Cenek

Vydali jsme průvodce podpořenými projekty z Blokového grantu

Prohlédněte si projekty, které jsme podpořili prostřednictvím Blokového grantu Programu švýcarsko-české spolupráce. Publikaci jsme pokřtili na závěrečné konferenci.