Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Matchingový fond Nadace Partnerství

Datum vyhlášení | 26. června 2017 (15.00)
Příjemce | spolky, pobočné spolky, nadace, nadační fondy, o.p.s. a ústavy
Maximální výše grantu | 100.000 Kč
Cílem výzvy je podpořit environmentálně zaměřené nestátní neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit prostřednictvím takzvané matchingové kampaně – tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše sto tisíc korun na jeden projekt. 

Získali jste grant z Matchingového fondu Nadace Partnerství? Gratulujeme! Věříme, že vaší organizaci pomůže v rozvoji. 
 

Stáhněte si důležité informace a dokumenty


Závěrečnou zprávu vyplňujte přímo u svého projektu v systému Grantys 
   

Seznam doposud podpořených projektů

"Ochranářský cirkus" neboli "Pojízdné štěstí pro zvířata" - benefiční prodej na podporu terénních ochranářských projektů

Příjemce: ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků, které umožní vytvořit a zajistit stabilní zdroj příjmů (nejen finančních a materiálních, ale i nových dobrovolníků, expertů, partnerů,..) zejména pro tropické, ale i evropské ochranářské projekty. Tímto zdrojem příjmů by měl být tzv. "Ochranářský cirkus", tedy originálně vyhotovený vozík, putující po akcích pro veřejnost a nabízející k prodeji ekologické benefiční předměty jednotlivých ochranářských projektů seskupených v Koalici proti palmovému oleji. "Vedlejším produktem” bude zároveň i environmentální osvěta veřejnosti. I když se nám požadované prostředky získat nepodaří, zvýšíme alespoň všeobecné povědomí veřejnosti o environmentálních problémech naší planety, ale také o různorodých možnostech její ochrany, včetně ochrany živé přírody nebo stylu života zodpovědného k přírodě, zvířatům i lidem.
Obec: Praha
Kraj: Hl. m. Praha
 

Klub zapojených obcí a firem

Příjemce: Sázíme stromy, z. ú.
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Sázíme stromy, z.ú. se už delší dobu daří získávat prostředky na realizaci výsadeb stromů a jejich koordinaci, zatímco finanční prostředky na posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace získáváme obtížně.  Přitom prostředky na zaškolování nových pracovníků či nákup a údržbu nářadí nutně potřebujeme. Na podzim loňského roku jsme vytvořili Klub zapojených obcí - oslovujeme obce, na jejichž katastru jsme sázeli, aby nám na tyto aktivity a vybavení přispěly. Zatím jsme pilotně oslovili několik obcí a zdá se, že by to mohl být funkční zdroj. V rámci projektu chceme oslovit všechny obce, kde jsme v současnosti i v minulosti sázeli, či budeme sázet v budoucnu, aby vstoupily do Klubu zapojených obcí a firem. Také přemýšlíme, jak zapojit spolupracující firmy, aby nám pravidelně přispívaly bez přímé návaznosti na výsadby.
Obec: Praha
Kraj: Hl. m. Praha
 

Zefektivnění systému komunikace a  získávání finančních zdrojů od obcí, firem a široké veřejnosti

Příjemce: ZO ČSOP Vlašim
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Cílem projektu je zefektivnění stávajícího systému komunikace za účelem získávání finanční podpory od obcí, firem a veřejnosti (především lidí, kteří nalezli a předali zraněné zvíře do naší péče nebo ostatních našich příznivců), na jejichž území zajištujeme záchranu zraněných volně žijících živočichů. V současné době jsme dotováni Krajským úřadem  Středočeského kraje Odboru životního prostředí, částkou, která však pokryje naše roční náklady pouze z 24 %. Příspěvky od obcí a jednotlivých dárců činí pouze 18 % ročních nákladů. Dále jsme dotování Programem péče o krajinu MŽP, což pokrývá 30 % našich ročních nákladů. Další přijmi jsou veřejná sbírka (4,5%) a vstupné do expoziční části (4%). Zbytek ročních nákladů, který se každoročně pohybuje kolem 1 800 000 Kč ,je  vyrovnáván příjmy z jiných částí organizace. Cílem je však, aby záchranná stanice byla schopna fungovat jako samostatné středisko a byla schopna pokrýt své náklady samostatně. Je tedy zřejmé, že je potřeba vytvoření propracovaného a přehledného systému jak komunikovat s jednotlivými již jmenovanými subjekty za účelem získávání nových finančních podporovatelů nebo zvýšení výše příspěvků u stávajících pravidelných dárců nebo u dárců, kteří nám dali příspěvek jednorázově.
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
 

Divočinová aukce

Příjemce: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Cílem projektu je podpořit komunikační a fundraisingové aktivity na podporu ochrany divočiny v České republice. Stěžejní aktivitou projektu je benefiční aukce obrazů na téma divočiny namalovaných malířem a filantropem Petrem Moresem. Akce nabídne prostor k rozvoji vztahů s významnými dárci a navazování kontaktů s novými potenciálními podporovateli.
Obec: Praha
Kraj: Hl. m. Praha
 

Chalupa pro přírodu

Příjemce: Čmelák - Společnost přátel přírody

Maximální možná výše grantu: 100.000 Kč
Anotace: Tento projekt je zaměřen na rekonstrukci horské chalupy, která se nachází na Ještědském hřebeni. Tato chalupa navazuje na náš pozemkový spolek Nový prales. Chalupa bude po rekonstrukci sloužit zejména jako zázemí pro ekologickou výchovu a dobrovolníky, ale také jako zázemí pro mládežnické skupiny jako jsou skauti, turistické oddíly nebo rodiny s dětmi.
Obec: Proseč pod Ještědem
Kraj: Liberecký
 

Obnova naučné stezky a lesní lávky k Josefínce na trase naučné stezky v Chropyni

Příjemce: Lužňáci, z.s.
Maximální možná výše grantu: 99.976 Kč
Anotace: V roce 2015 byla stržena původní dřevěná lesní lávka přes vodní tok Malou Bečvu, která vedla na trase  naučné stezky okolo Chropyně. Tím došlo k přerušení naučné stezky a ta je nyní z části nefunkční. Lávku kromě jiného využívali i mnozí zdejší občané a turisté k vycházkám po okolí do krajiny lužních lesů a rybníků. Lávka byla v místě umístěna historicky již od konce 19.století. Lávka lidem chybí a byli by rádi za její obnovu. Proto se náš spolek rozhodl tuto lávku znovu postavit, obnovit a zrekonstruovat naučnou stezku a zpřístupnit tak přírodní krásy a trasu naučné stezky znovu široké veřejnosti.
Obec: Chropyně
Kraj: Zlínský