Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt
Zuzana Šeptunová
koordinátorka grantů Nestlé pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Nestlé pro vodu v krajině

Příjemce | školy, obce, nestátní neziskové organizace a další
Maximální výše grantu | 100.000 Kč
Granty na zapojování místních komunit do zlepšování retenčních schopností krajiny, protipovodňové ochrany, uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou a zvyšování povědomí místních obyvatel o dané problematice.
 

Důležité informace a dokumenty pro příjemce grantu

Soubor ke stažení: Instrukce pro příjemce grantu Nestlé pro vodu v krajině (pdf, 376 kB)
Soubor ke stažení: Formulář vyúčtování nadačního příspěvku (xls, 16 kB)
Soubor ke stažení: Loga projektu a pravidla prezentace (rar, 2,16 MB)

Průběžnou a závěrečnou zprávu vyplňujte přímo u svého projektu v systému Grantys: www.nap.grantys.cz

Nevíte si rady? Podívejte se do manuálu Grantysu


Projekty podpořené v roce 2014


Finančně jsme částkou 814 038 Kč podpořili celkem 16 projektů. Jedná se o níže uvedené projekty:
 
Od zahrady krůček k lesu - (výše grantu) 10 000 Kč; (příjemce) Mateřská škola Bohumilice; (kraj) Jihočeský; (zaměření) využití dešťové vody
Užitková voda pro nově vysazené stromy - (výše grantu); 16 200 Kč; (příjemce) Základní škola Brno; (kraj) Jihomoravský; (zaměření) využití dešťové vody
Živá voda (výše grantu) - 16 100 Kč; (příjemce) Mateřská škola Brno; (kraj) Jihomoravský; (zaměření) využití dešťové vody
Zadržovací kanál a velká tůň na Josefovských loukách - (výše grantu) 100 000 Kč; (příjemce) Česká společnost ornitologická; (kraj) Královéhradecký; (zaměření) tvorba tůně a mokřadu
Obnova zapomenutých studánek ve Starojické Lhotě - (výše grantu) 40 000 Kč; (příjemce) Obec Starý Jičín ; (kraj) Moravskoslezský; (zaměření) obnova studánek
Rychtářský potok ve Staré Vsi - (výše grantu) 46 000 Kč ; (příjemce) Obec Stará Ves;(kraj) Moravskoslezský; (zaměření) tvorba tůní 
Veselé tůňky - (výše grantu) 28 700 Kč; (příjemce) Obec Jeseník nad Odrou; (kraj) Moravskoslezský; (zaměření) tvorba tůní 
Studánky voda chladivá žíznivé k sobě vábívá - (výše grantu) 37 418 Kč; (příjemce) Obec Křtomil;(kraj) Olomoucký; (zaměření) obnova studánky
Dešťovka pro táborovou základnu - (výše grantu) 33 800 Kč; (příjemce) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh Litomyšl; (kraj) Pardubický; (zaměření) využití dešťové vody
Vody v tůních u Kamence - (výše grantu) 78 000 Kč; (příjemce) ZO ČSOP Radnice; (kraj) Plzeňský; (zaměření) tvorba tůní a údržba mokřadu
Veřejná přírodní zahrada Suchdol - (výše grantu); 70 000 Kč; (příjemce) Městská část Praha – Suchdol; (kraj) Praha; (zaměření) zasakování dešťové vody
Voda z nebe - (výše grantu) 31 000 Kč; (příjemce) Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická; (kraj) Praha; (zaměření) využití dešťové vody
Přírodní učebna Pod Koupalištěm - (výše grantu) 98 720 Kč; (příjemce) Sdružení Krajina; (kraj) Vysočina; (zaměření) tvorba tůní a údržba mokřadu
Školní jezírko - dešťová voda v zahradě - (výše grantu) 42 600 Kč (příjemce); Základní škola Jílové u Prahy; (kraj) Středočeský; (zaměření) využití dešťové vody
Revitalizace mokřadu ve Žlebech - (výše grantu) 79 500 Kč; (příjemce)Mokřady - ochrana a management; (kraj) Vysočina; (zaměření) tvorba a obnova tůní a údržba mokřadu
Nové systémy obdělávání půdy zadržující vláhu v půdě - (výše grantu) 86 000 Kč; (příjemce) Ekoinfocentrum ZO ČSOP; (kraj) Vysočina; (zaměření) vzdělávání zemědělců