Program FNNO se tak stane jedním z významných nástrojů, jimiž bude v letech 2013 až 2016 možné financovat aktivity NNO v českém prostředí a podpořit tak nejen řešení aktuálních problémů, ale i budování jejich kapacity a posilování jejich vlivu.

Společně s Nadací rozvoje občanské společnosti rozdělujeme v rámci Fondu pro NNO 255 milionů z fondů zemí Evropského hospodářského prostoru financované Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Islandem. Pro neziskovky v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu je z rozhodnutí donora určeno 51 milionů korun.
 

Specifické cíle

 1. Posílit ochranu lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu, posílit multikulturní prostředí v České republice; přispět ke zvyšování podílu žen na moci a rozhodování, zvyšování preventivních a následných služeb pro ženy ohrožené násilím; posílit roli a vliv neziskového sektoru ve společnosti. 
 2. Přispět ke zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní.
 3. Přispět ke zvýšení počtu dětí a mládeže romské národnosti, který se zapojí do hlavního vzdělávacího proudu.
 4. Přispět k formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí a umožnit zachování či rozšiřování legislativních a watch-dogových aktivit NNO s ohledem na udržitelný rozvoj, ochranu menšinových zájmů, účast veřejnosti v rozhodování a roli watch-dog v oblasti životního prostředí.
 5. Přispět ke stabilizaci nebo rozšíření činnosti NNO; vytvořit prostor pro jejich zapojování do věcí veřejných a posílit roli NNO jako hybatele občanské společnosti.
 6. Přispět k posílení bilaterálních vztahů se subjekty z donorských států (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a českými NNO.

 

Prioritní oblasti programu FNNO

 • I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory:
  • I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
  • I.b) Genderová rovnost
  • I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
 • II. Děti a mládež v ohrožení
 • III. Sociální inkluze
 • IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny
   

Ve všech podporovaných oblastech lze využít možnost bilaterální spolupráce s norskými NNO, a to prostřednictvím doplňkových grantů (do vyčerpání alokace fondu).


Naše nadace administruje prioritní oblast č. IV - Ochrana životního prostředí a klimatické změny.
 

Výsledky 1. výzvy Fondu pro NNO (IV. prioritní oblast)

 • Vyhlášení výzvy: 20. ledna 2014
 • Grantová uzávěrka: 24. března 2014
 • Příjemce: neziskové organizace
 • Maximální výše grantu: odvíjí se od délky projektu
 • Počet přijatých žádostí: 90
 • Počet žádostí, které nesplnily formální požadavky a kritéria oprávněnosti: 13
 • Počet hodnocených žádostí: 77
 • Počet schválených žádostí: 18
 • Celkem schváleno Kč: 28 469 269 Kč
   
 

Výsledky 2. výzvy Fondu pro NNO (IV. prioritní oblast)

 • Vyhlášení výzvy: 1. října 2014
 • Grantová uzávěrka: 2. prosince 2014
 • Příjemce: neziskové organizace
 • Maximální výše grantu: 1.000.000 Kč
 • Počet přijatých žádostí:   106
 • Počet žádostí, které nesplnily formální požadavky a kritéria oprávněnosti: 12
 • Počet hodnocených žádostí: 94
 • Počet schválených žádostí: 32
 • Celkem schváleno: 23 942 098  Kč
 
 
 Všechny aktuální informace najdete na oficiálních stránkách Fondu pro neziskové organizace.  


male-(1).png