Každý ze čtyř videodokumentů představí tři vybrané projekty. Vůbec první organizací, kterou jsme se štábem E-pictures navštívili, bylo Sdružení Krajina z Vysočiny a ovčí farma Milana Daďourka v Počítkách. Mohli jsme tak na vlastní oči vidět největší ovčí stádo na Vysočině, zjistit, že vlna plemene Kent se prodává do Anglie a vyrábí se z ní materiály pro profesionální sportovce. Vyzkoušeli jsme si hrabání louky na Fryšavě s dalšími dobrovolníky, kterým není lhostejná vysočinská krajina a příroda. A právě to je největší deviza projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny - multiplikační efekt jejich aktivit. Sdružení Krajina totiž i díky grantu z FNNO zapojí do aktivit projektu 1800 osob a 17 místních neziskových organizací. 
 

Představujeme: Sdružení Krajina

Sdružení bylo založeno v roce 1997 a pod nynějším názvem pracuje od roku 2001 a jeho posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Jeho aktivity jsou nebývale široké – od biologických průzkumů, managementu lesních mravenců a obojživelníků, přes výsadbu stromů a kosení luk až k poradenství a podpoře místních iniciativ.
 

Co přinese projekt Obyvatelé pro přírodu Vysočiny?

Projekt reaguje na potřeby zvyšování povědomí veřejnosti o potřebě ochrany životního prostředí, rozvíjení vazeb mezi obyvateli a místní přírodou, a podporu občanské angažovanosti. Cílem je posílit regionální nestátní ochranu přírody na Vysočině a zvýšit informovanost a angažovanost místní veřejnosti. Bude uspořádáno 60 akcí, zejména v přírodě, v 59 k.u. po celém kraji, 1800 zapojených osob, 3500 odpracovaných hodin, zásahy na 37 650 m2, ve spolupráci se 17 místními NNO a 7 orgány ochrany přírody. Připraveny výstavy pro 2500 návštěvníků a škála informačních materiálů.male-(1).png