Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Ve druhé výzvě FNNO rozdělíme dvakrát víc peněz, než jsme avizovali.

Celkem 116 miliónů korun – to je finální balík, který si rozdělí vaše úspěšné projekty ve druhé výzvě Fondu pro nestátní neziskové organizace.
Pro všechny organizace, které stále uvažují o podání žádosti, to znamená jediné – dvojnásobnou pravděpodobnost, že právě jejich projekt bude úspěšný. Místo přibližně padesáti projektů tak můžeme z Fondu pro NNO podpořit přibližně sto (přepočítáno podle výsledků v první výzvě). Díky odlišnému aktuálnímu kurzu koruny a zároveň přesunu celkem 40 milionů korun, které nebyly vyčerpány z Programu CZ04 Ohrožené děti a mládež, jsme do Fondu pro NNO získali dalších více jak 50 milionů korun

Uzávěrka 2. výzvy je 2 prosince 2014.
 

VÝVOJ VÝŠE ROZDĚLOVANÝCH FINANCÍ VE 2. VÝZVĚ FONDU PRO NNO
(tučně zvýrazněny výsledné částky v oblastech)

  Prioritní oblast Alokace původní v Kč Alokace 
po 1. Navýšení v Kč
(díky výhodnějšímu kurzu koruny)
Alokace
po 2. navýšení v Kč
(realokace financí z Programu CZO4 pro Ohrožené děti a mládež)
I.a Ochrana lidských práv a multikulturalismus 14,666,324 18,001,724  
I.b Genderová rovnost 7,962,666 9,630,366  
I.c Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti 15,575,079 18,910,479  
II. Děti a mládež v ohrožení 8,262,474 10,101,194 25 mil.
III. Sociální inkluze 4,572,709 5,593,269 20 mil.
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny 13,382,432 16,241,251 24 mil. 
Všechny informace k výzvě najdete na oficiálních stránkách Fondu pro nestátní neziskové organizace.male-(1).png