Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Výsledky 2. výzvy Fondu pro NNO - ekologické neziskovky získají téměř 24 milionů korun!

Celkem 32 projektů získalo finanční podporu v rámci prioritní oblasti č. 4 Fondu pro NNO, který administruje naše nadace společně s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Mezi ně se rozdělí celkem 23 942 098 Kč, které Česká republika čerpá z fondů Evropského hospodářského prostoru financovaných Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Islandem.
 
O dotaci na ekologické projekty se ucházelo celkem 106 projektů, z nichž splnilo kritéria přijatelnosti 94 žádostí. Podporu nakonec získalo celkem 32 nejlépe hodnocených projektů Vysoký počet podpořených projektů je dán kombinací dvou faktorů. Prvním z nich je nižší limit možného grantu 1 mil. Kč a druhým je navýšení finanční alokace 2. výzvy na téměř dvojnásobek původní částky.

Mezi úspěšnými žadateli jsou například Pražské matky, Sdružení Tereza nebo Calla – Sdružení pro záchranu prostředí.

Stáhněte si kompletní výsledky 2. výzvy a podrobné informace o projektech z prioritní oblasti č. 4
Podívejte se na oficiální stránky Fondu pro nestátní neziskové organizace
 

„Podpora českého neziskového sektoru je důležitou součástí EHP a Norských fondů 2009–2014, jejichž cílem je především snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování vzájemné spolupráce.“
Jens Eikaas, norský velvyslanec v Praze
 
Všem žadatelům pošleme v následujících dnech podrobnější informace o hodnocení e-mailem.

 

Přehled podpořených projektů

Příjemce:
Arnika - Toxické látky a odpady
Název projektu: Voda živá
Schválená částka: 972289 Kč
   
   
Příjemce:
Auto*Mat, o.s.
Název projektu: Praha udržitelná
Schválená částka: 822035 Kč
   
   
Příjemce:
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Název projektu: Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody
Schválená částka: 557080 Kč
   
   
Příjemce:
Centrum pasivního domu
Název projektu: Učíme (se) o energeticky úsporných domech
Schválená částka: 377998 Kč
   
   
Příjemce:
Centrum pro dopravu a energetiku
Název projektu: Klimatická změna jako téma pro média
Schválená částka: 793374 Kč
   
   
Příjemce:
CI2 o. p. s.
Název projektu: Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu
Schválená částka: 736599 Kč
   
   
Příjemce:
Česká společnost ornitologická
Název projektu: Rozumíme ptákům!
Schválená částka: 943744 Kč
   
   
Příjemce:
Český nadační fond pro vydru
Název projektu: Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci
Schválená částka: 820567 Kč
   
   
Příjemce:
Český svaz ochránců přírody
Název projektu: Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy
Schválená částka: 687737 Kč
   
   
Příjemce:
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Název projektu: Pomáháme přírodě v každém věku
Schválená částka: 516000 Kč
   
   
Příjemce:
Čmelák - Společnost přátel přírody
Název projektu: Společně pro přírodu - obnovit znamená více než chránit
Schválená částka: 902561 Kč
   
   
Příjemce:
Ekocentrum PALETA
Název projektu: Regulae vitae
Schválená částka: 464227 Kč
   
   
Příjemce:
Ekodomov
Název projektu: Malý průzkumník přírody (MPP)
Schválená částka: 879698 Kč
   
   
Příjemce:
Fairwood, o.s. (Národní kancelář FSC ČR)
Název projektu: FSC - pro šetrné lesní hospodaření a odpovědnou spotřebu
Schválená částka: 990146 Kč
   
   
Příjemce:
Fórum ochrany přírody
Název projektu: On-line vzdělávání v ochraně přírody
Schválená částka: 935000 Kč
   
   
Příjemce:
Frank Bold Society
Název projektu: Občané 2.0 pro životní prostředí
Schválená částka: 975115 Kč
   
   
Příjemce:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj
Název projektu: Environmentální výchova ve skautských oddílech
Schválená částka: 301172 Kč
   
   
Příjemce:
KOKOZA, o.p.s.
Název projektu: Bioodpad je poklad
Schválená částka: 820349 Kč
   
   
Příjemce:
Mateřská škola Semínko, o.p.s.
Název projektu: Školní vzdělávací program MŠ Semínko - příklad dobré praxe pro environmentální vzdělávání
Schválená částka: 530220 Kč
   
   
Příjemce:
NESEHNUTÍ Brno
Název projektu: Angažovaně OFF LINE
Schválená částka: 877143 Kč
   
   
Příjemce:
Nová ekonomika o.p.s.
Název projektu: Veřejné zadávání odpovědné k životnímu prostředí
Schválená částka: 657610 Kč
   
   
Příjemce:
Pražské matky
Název projektu: Chodci sobě
Schválená částka: 973582 Kč
   
   
Příjemce:
PROFICIO, o.s.
Název projektu: EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě
Schválená částka: 824416 Kč
   
   
Příjemce:
Rezekvítek, z.s.
Název projektu: Místo, kde žijeme
Schválená částka: 612775 Kč
   
   
Příjemce:
Sdružení Tereza, o.s.
Název projektu: Ekoškolky – 7 kroků pro udržitelný rozvoj
Schválená částka: 990000 Kč
   
   
Příjemce:
Semenec o.p.s.
Název projektu: Ke kořenům
Schválená částka: 923599 Kč
   
   
Příjemce:
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Název projektu: Místa přírodního zážitku na dosah
Schválená částka: 563811 Kč
   
   
Příjemce:
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
Název projektu: KLIMADAPT pro obce Středočeského kraje
Schválená částka: 915500 Kč
   
   
Příjemce:
Úhlava, o.p.s.
Název projektu: Příroda ve městě - i já mohu pomoci
Schválená částka: 486876 Kč
   
   
Příjemce:
Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič
Název projektu: Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pro pedagogy MŠ
Schválená částka: 753667 Kč
   
   
Příjemce:
Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Název projektu: Mozaika pro přírodu
Schválená částka: 375563 Kč
   
   
Příjemce:
ZO ČSOP Veronica
Název projektu: Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně.
Schválená částka: 961645 Kč

male-(1).png