Mezi ně se rozdělí celkem 28 469 269 Kč, které Česká republika čerpá z fondů Evropského hospodářského prostoru financovaných Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Islandem.

O dotaci na ekologické projekty se ucházelo celkem 77 projektů. Mezi úspěšnými žadateli jsou například Hnutí DUHA, Asociace lesních mateřských škol, Zelený kruh, Český svaz ochránců přírody nebo Ekocentrum PALETA. 

Stáhněte si kompletní výsledky a podrobné informace o projektech

„Podpora českého neziskového sektoru je důležitou součástí EHP a Norských fondů 2009–2014, jejichž cílem je především snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování vzájemné spolupráce.“
Jens Eikaas, norský velvyslanec v Praze

Všem žadatelům pošleme v nejbližších dnech podrobnější informace o hodnocení e-mailem.

Přednostně budeme informovat žadatele úspěšné, abychom s nimi mohli co nejdříve uzavřít grantovou smlouvu. Neúspěšné žadatele prosíme o trpělivost – i oni obdrží informace o hodnocení, zejména souhrnná stanoviska externích posuzovatelů, která jim mohou být vodítkem při přepracování projektů pro 2. výzvu FNNO plánovanou na podzim.


male-(1).png