Využijte našich grantů například ke zlepšení vsakovací schopnosti krajiny, snížení spotřeby pitné vody, sběru a využití dešťové vody nebo čištění a recyklaci šedé vody.