Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty

Eva Kvapilová
grantová manažerka
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel. (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 608 337 137
e-mail: eva.kvapilova@nap.cz

Radim Cenek
informace k práci s webovým rozhraním Grantys, grantový tým Nadace Partnerství
tel. (+420) 515 903 115
e-mail: radim.cenek@nap.cz

Daniel Mourek
informace k projektů na Labské stezce, Evropském zeleném pásu, Stezce železné opony, trasách EuroVelo, Greenways Praha-Vídeň, projektům v Praze
tel. (+420) 736 747 361
e-mail: daniel.mourek@nap.cz

Luboš Kala
informace k projektům na Moravských vinařských stezkách a dalších Greenways na Moravě a ve Slezsku
tel. (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz

Greenways pro veřejnou správu

UKONČENO
Příjemce | obce, zájmová sdružení právnických osob, svazky obcí
Maximální výše grantu | 80.000 Kč
Celková rozdělovaná částka I 600.000 Kč

Chcete sami přispět k rozvoji zelených stezek Greenways?
Máte v plánu vybudovat informační panel, odpočívku nebo uspořádat akci?


Potom je grantový program na podporu rozvoje stezek Greenways určen přesně pro vás!


Proč rozvíjet stezky Greenways?

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou, sportovní, turistickou i rekreační funkcí. Každá nová Greenway je zároveň liniovým parkem, otevřenou tělocvičnou nebo učebnou přírodopisu či místní historie. Prostřednictvím grantů podporujeme jejich dlouhodobý rozvoj a péči.


Doporučené typy projektů

  1. Partnerství pro stezku – spolupráce více partnerů podél páteřní trasy nebo stezky. Cílem spolupráce může být návrh stezky, tvorba informačních systémů, zapojení nových turistických atraktivit, zlepšování vybavenosti, poskytování informací o stezce nebo rozvoj služeb pro uživatele stezky
  2. Akce na Greenways - cílem je podpora organizátorů netradičních akcí na stezkách Greenways a drážních stezkách
  3. Spaluj kalorie, ne uhlík – podpora kampaní, mediálních akcí, uměleckých performance a podobných aktivit na propagaci používání jízdního kola

Jak podávat žádosti o grant?

Žádost o grant podáte vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.grantys.cz/my. Požadované přílohy je nutné přiložit k žádosti pouze jako elektronické soubory, v odůvodněném případě poslat poštou na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno (v tomto případě nezapomeňte zasílané dokumenty zřetelně označit názvem předkládaného projektu a žadatele).