Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou, sportovní, turistickou i rekreační funkcí. Každá nová Greenway je zároveň liniovým parkem, otevřenou tělocvičnou nebo učebnou přírodopisu či místní historie.

Prostřednictvím grantů podporujeme dlouhodobý rozvoj stezek Greenways a péči o ně.