Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty

Eva Kvapilová
grantová manažerka
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel. (+420) 515 903 121
gsm: (+420) 608 337 137
e-mail: eva.kvapilova@nap.cz

Radim Cenek
informace k práci s webovým rozhraním Grantys, grantový tým Nadace Partnerství
tel. (+420) 515 903 115
e-mail: radim.cenek@nap.cz

Daniel Mourek
informace k projektů na Labské stezce, Evropském zeleném pásu, Stezce železné opony, trasách EuroVelo, Greenways Praha-Vídeň, projektům v Praze
tel. (+420) 736 747 361
e-mail: daniel.mourek@nap.cz

Luboš Kala
informace k projektům na Moravských vinařských stezkách a dalších Greenways na Moravě a ve Slezsku
tel. (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz

Greenways pro NNO

UKONČENO
Příjemce | občanská sdružení, ops, nadační fondy
Maximální výše grantu | 80.000 Kč
Celková rozdělovaná částka I 600.000 Kč

Chcete přispět k rozvoji zelených stezek Greenways? Máte v plánu vybudovat informační panel, odpočívku nebo uspořádat akci? Žádejte o dotaci!

 

Proč rozvíjet stezky Greenways?

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou, sportovní, turistickou i rekreační funkcí. Každá nová Greenway je zároveň liniovým parkem, otevřenou tělocvičnou nebo učebnou přírodopisu či místní historie. Prostřednictvím grantů podporujeme jejich dlouhodobý rozvoj a péči.

 

Doporučené typy projektů

  1. Partnerství pro stezku – spolupráce více partnerů podél páteřní trasy nebo stezky. Cílem spolupráce může být návrh stezky, tvorba informačních systémů, zapojení nových turistických atraktivit, zlepšování vybavenosti, poskytování informací o stezce nebo rozvoj služeb pro uživatele stezky
  2. Akce na Greenways - cílem je podpora organizátorů netradičních akcí na stezkách Greenways a drážních stezkách
  3. Spaluj kalorie, ne uhlík – podpora kampaní, mediálních akcí, uměleckých performance a podobných aktivit na propagaci používání jízdního kola
 

Jak podávat žádosti o grant?

Žádost o grant podáte vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.grantys.cz/my. Požadované přílohy je nutné přiložit k žádosti pouze jako elektronické soubory, v odůvodněném případě poslat poštou na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno (v tomto případě nezapomeňte zasílané dokumenty zřetelně označit názvem předkládaného projektu a žadatele).

 


Stáhněte si kompletní znění výzvy pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy
Více informací o stezkách Greenways