Granty pro všechny, kteří sázejí stromy, pečují o cenné přírodní lokality, čistí studánky, monitorují pohyb zvířat, značí cyklostezky - zkrátka dělají užitečnou práci ve volné krajině.