Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Výsadba stromů 2019

Výzva | 4. 3. 2019 – 31. 5. 2019
Výsledky | 30. 7. 2019
Výše grantu | 10 000 Kč – 30 000 Kč

Cíl grantu

Podpora výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.
 

Kompletní výzva ke stažení

 

Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys:


Nevíte si rady? Použijte návod na používání databáze Grantys

 

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů a keřů
 • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
 • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky);
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané částky).
 

Harmonogram výzy

 • Celkově bude rozděleno minimálně 200 000 Kč.
 • Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 30 000 Kč
 • Příjem žádostí: od 1. 3. 2019 do 30. 5. 2019
 • Zveřejnění podpořených projektů a projektů postupujících do internetového hlasování na webu nadacepartnerstvi.cz: 30. 7. 2019
 • Zveřejnění výsledků internetového hlasování: 8. 9. 2019
 • Realizace projektů: od 1. 10. do 30. 11. 2019
 • Zaslání závěrečné zprávy: do 10. 12. 2019

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019.


Potřebujete vědět, jak vybrat sazenice a jak naplánovat výsadbu?

 
Výzva je realizována v rámci projektu Stromy místo letáků za podpory společnosti MAKRO