Příjemce: Cyklisté Liberecka
Výše podpory: 50.000 Kč
Období realizace: 2013
Název projektu: Do práce na kole 2013 Liberec

Kampaň Do práce na kole je inspirovaná úspěchem obdobných kampaní realizovaných v Dánsku, Německu či Rakousku. V roce 2012 také poprvé proběhla v Liberci. Jejím cílem je motivování zaměstnanců v Liberci k používání ekologicky šetrného dopravního prostředku – jízdního kola – k přepravě do zaměstnání.


Jaké byly cíl projektu?

  • motivovat širokou veřejnost k použití kola jako ekologicky šetrného dopravního prostředku
  • motivovat zaměstnavatele k vytvoření podmínek pro příjezd zaměstnanců do práce na kole
  • rozšíření kampaně do Jablonce a navýšení počtu účastníků


Jak vše probíhalo a co vzniklo?

  • tisk a výlep plakátů, organizace kampaně v Liberci
  • organizace zaměstnanecké soutěže a evidence cest do zaměstnání na kole
  • uspořádání závěrečné společné cyklojízdy


Podívejte se na www.dopracenakole.net