Příjemce: Město Klobouky u Brna
Výše podpory: 60.000 Kč
Období realizace: 2010–2011  
Název projektu: Obohacení Moravské vinařské stezky o informační systém

Město Klobouky u Brna umístilo u historických budov a objektů – kaple sv. Barbory, katolického kostelu sv. Vavřince, Větrného mlýnu, historického zámku s městským vlastivědným muzeem a evangelického kostelu – informační tabule, z nichž návštěvník a turista získá základní potřebné informace o historii i o možnosti navštívit objekt.

Jaké byly cíle projektu?

  • zvýšení informovanosti a spokojenosti návštěvníků a turistů
  • zvýšení návštěvnosti
  • zkvalitnění nabídky služeb Moravské vinařské stezky