Příjemce: Město Židlochovice
Výše podpory: 74.160 Kč
Období realizace: 2012–2013 
Název projektu: Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích

Záměrem projektu je zlepšit vybavení cyklostezky Brno - Vídeň a vytvořit odpočinkové místo v blízkosti stávajícího mokřadu, které bude vybaveno dřevěným molem nad hladinou jezírka, dřevěným posezením, dřevěnou průlezkou pro děti, stojanem na kola, odpadkovým košem a informační tabulí.

Jaké byly cíle projektu?

  • podpořit zdravý životní styl
  • zkvalitnit infrastrukturu cyklostezky Brno - Vídeň
  • zlepšit podmínky pro setkávání rodin ve zdravém přírodním prostředí
  • zlepšit podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, která je šetrná k přírodě
  • umožnit lidem pozorovat z blízka rostlinstvo a živočišstvo mokřadů, lužních luk a lesů
  • poskytnout návštěvníkům cyklostezky informace o přírodních hodnotách v návaznosti na směrové vedení cyklotrasy


Jak vše probíhalo a co vzniklo?

  • bylo vyrobeno molo, které vybíhá nad hladinu vodní plochy
  • vybudováno odpočívadlo dvě lavice bez opěradla a jednoho stolu.
  • vybudován stojan na kola, dřevěný odpadkový koš a informační tabule