Základní myšlenkou budování ornitologického parku Josefovské louky v nivě řeky Metuje je využití starého závlahového systému k zadržení vody. Výsledkem bude nejen posílení protipovodňové funkce území, ale i jeho druhové rozmanitosti. Nedílnou součástí projektu je také vzdělávání – park je modelovým územím pro pochopení funkce vody v krajině nejen pro školní mládež, ale i širokou veřejnost. 

Jaké byly cíle projektu?
  • vytvoření tůně o rozloze 100 m2
  • zpracování a schválení manipulačního řádu závlahového systému (včetně projednání se zemědělci)
  • vytvoření kompletního scénáře výukového programu zaměřeného na význam vody v krajině
  • realizace výukových programů s účastí dětí i dospělých