V zahradě školy žáci ve spolupráci s rodiči a učiteli zprovoznili soustavu 5 nádob na sběr dešťové vody. Nasbíraná voda se pak dále využívá k zálivce pozemku a v novém zavlažovacím systému skleníku.  V rámci výuky se děti v různých předmětech věnovaly vodě, jejím významu, ochraně i hospodaření s vodou. 
 
Jaké byly cíle projektu?
  • snížit spotřebu pitné vody sběrem dešťové vody
  • vytvoření zavlažovacího systému ve skleníku, včetně čerpadla, hadic a postřikovačů
  • pomalování barelů obrázky s přírodními motivy
  • uspořádání  výstavy a školní výtvarné soutěže „Hospodaříme s vodou“ ke Dni vody