Pozemky u Rančířovského Okrouhlíku byly dlouhodobě neudržované, a proto došlo k zarůstání zdejších mokřadů náletem a zazemňování drobných tůní. V rámci projektu se ve spolupráci s veřejností podařilo vyhloubit 4 tůně, pokosit a uklidit louky a prořezat náletové dřeviny zastiňující mokřady.

Jaké byly cíle projektu?
  • podpora zadržování vody v krajině 
  • zachování biodiverzity (ochrana ohrožených vodních organismů)
  • vytvoření nových a péče o stávající vodní prvky v lokalitě
  • zapojení veřejnosti (exkurze, brigády, ukázky živočichů, přednášky)