V Hubově uspořádali u příležitosti sázení 26 jabloní podél silnice celou jablečnou slavnost, kde vylisovali přes 100 litrů moštu a napekli deset druhů štrúdlu. Akce se zúčastnila přibližně stovka lidí. 

„Chtěli jsme ukázat, že jablka vyrostlá v alejích i na zahradách příliš často zbytečně shnijí, zatímco lidé kupují unifikovaná jablka, často zahraničního původu.“

Jaké byly cíle projektu?
  • Zlepšit okolí obce výsadbou oboustranné aleje podél silnice k Hubovu.
  • Zapojit místní obyvatele do plánování i samotné realizace změn a úprav osady.
  • Upravit zanedbané prostranství kolem poutního křížku, na které naváže jabloňová alej, vysazením dvou lip, osetím palouku travní směsí a umístěním dřevěné lavičky.
  • Motivovat úspěšnou realizací k dalším změnám nejen v Hubově, ale také v Nadějkově a dalších obcích.