Aleje a sady ovocných stromů, větrolamy a remízky neodmyslitelně patřily ke krajině v Merbolticích až do 50. let, kdy je v rámci kolektivizace zničili. Hlavní myšlenkou výsadby tedy bylo krajině vrátit její původní ráz a funkčnost.

Jaké byly cíle projektu?
  • Vytvořit alej 50 ovocných stromů starých krajových odrůd (ořešáky, hrušně, třešně, jabloně, sladkoplodé jeřáby, arónie, dříny a muchovníky).
  • Zvýšit povědomí o důležitosti stromů v krajině a rovněž o genofondu ČR.
  • Motivovat obyvatele Merboltic a obcí na Děčínsku k sázení stromů.
  • Publikace letáku „Jak sázet a jak pečovat o stromy starých odrůd“.