Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Výsadby jabloní: Příroda do města – Osvěž město jablky

Výsadby jabloní v rámci projektu Příroda do města – Osvěž město jablky

1. Jak bude probíhat podpora pro výsadbu jabloní?


Vyhlášením výzvy na výsadby stromů Výzvu vyhlašujeme každoročně. Oprávnění žadatelé do ní mohou zaslat žádost o grant. Ty následně posoudí odborná komise. Zaměření výzvy je podpora výsadby původních dřevin nebo ovocných dřevin do krajiny a nezastavěné části obcí. Lze ji využít na výsadbu dřevin okolo obnovených polních cest, cyklostezek, na výsadbu alejí nebo třeba obnovu sadů. Výzva je vyhlášena pro celou ČR, ale v rámci této výzvy bude speciální podpora jabloní na území města Brna. Příjemci získají finance na potřebný sadební materiál, ochranu stromů i dopravu. Následná výsadba je udělána v rámci komunitní brigády, kde se každý účastník zapojí do výsadby. Celý text výzvy Vám pro představu posílám v příloze, je to výzva z letošního roku, není tam tedy zmíněna speciální výzva pro Brno.

2. Kde by sa táto výsadba v rámci Brna mohla nacházet?

Kdekoliv, kde o ni projeví zájem a žadatelé splní podmínky pro příjemce.

3. Kdy by k výsadbám mělo dojít?

Na podzim roku 2019

4. Jak bude probíhat péče o jabloně?

Následná péče je prováděna příjemci grantu a je podmínkou pro jeho získání.

5. Co je účelem tohoto projektu?

Výsadby přispívají k zkvalitnění životního prostředí,  dnes velmi důležitému zadržování vody v krajině, mimo jiné se dřeviny stávají útočištěm pro drobné živočichy.