Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty:
 
Petr Šmíd
Projektový manažer
Nadace Partnerství
Krátká 26 | 100 00 Praha 10
tel.: (+420) tel.: +420 222 987 471 | gsm.: (+420) 732 930 646
email: petr.smid@nap.cz

Jak vypadá plán mobility velké firmy? Podpora kol, MHD i carpoolingu.

Víte, jakým způsobem se k vám dopravují zaměstnanci, zákazníci či dodavatelé?
Špatná dostupnost může podstatně zvýšit náklady a snížit příjmy firmy. A přitom pro zlepšení není třeba investovat do drahé infrastruktury, velmi často stačí chytrá a nenákladná opatření, která mění postoje a chování lidí.

Plán mobility je strategický dokument podporující šetrnou dopravu vytvořený na míru pro firmu, obec nebo instituci, který se stává základním dokumentem pro zavedení strategie managementu mobility. Stěžejní části plánu tvoří analýza dostupnosti areálu a průzkum dopravního chování zaměstnanců, na jejichž základě plán mobility formuluje konkrétní cíle a akční plán jejich dosažení.
 

Klíčový dokument pro zlepšení dopravní situace v Českém technologickém parku

Český technologický park je známý jako rozsáhlý brněnský office park v těsném sousedství Vysokého učení technického, kde sídlí řada firem, z nichž nejvíce lidí zaměstnává společnost IBM Client Innovation Měnit dopravní chování zaměstnanců pomáhají i propagační akce. (DIY Bike Repair pro zaměstnance IBM) Centre Brno. Do areálu ČTP a přilehlého VUT se každodenně dopravuje až 13 tisíc osob. Firmy se v tomto ohledu snaží zaměstnancům poskytovat co nejlepší podmínky, a pokud je nemohou přímo ovlivnit, tak alespoň lobují za zlepšení dopravních podmínek u provozovatelů hromadné dopravy. Co ale konkrétně zlepšit? Bez relevantních dat se na tuto otázku nedá zodpovědně odpovědět. A ta správná data mohou poskytnout jen sami zaměstnanci. 
 

V roce 2013 realizovala Nadace Partnerství velký průzkum dopravního chování téměř 1300 zaměstnanců několika společností sídlících v ČTP a následně vypracovala plán mobility, který zahrnoval opatření a cíle pro následující roky.

Na jeho základě postavila také kampaň na podporu udržitelné dopravy, která v areálu ČTP probíhala v průběhu roku 2014. Po několika měsících kampaně na podporu alternativních způsobů dopravy Nadace Partnerství průzkum zopakovala ve společnosti IBM Client Innovation Centre Brno na 1175 respondentech. Výsledky průzkumu ukazují, jak se meziročně změnily dopravní návyky zaměstnanců a jaký dopad mají zavedená opatření na podporu udržitelné dopravy. 

DSC_0459.JPG
Akce Mobility Days měla za cíl představit různé druhy šetrné dopravy

Největší podíl v roce 2013 na přepravní práci tvořila individuální automobilová doprava, a to až 45 %. Přitom 60 % automobilistů se dopravovalo ze vzdálenosti menší než 10 km. Většina přijíždějících automobilů navíc byla obsazena pouze jednou osobou – řidičem. 40 % dojíždějících využívalo MHD, 10 % chodilo pěšky a pouze 3 % respondentů využívalo kolo jako převažující dopravní prostředek. Průzkum provedený po kampani přinesl zajímavé srovnání. Automobil coby hlavní způsob přepravy stále převažuje, ale o pouhé jedno procento nad počtem uživatelů městské dopravy, který vzrostl o procenta dvě na celkových 42 %. Rovněž mírně vzrostl počet zaměstnanců, kteří se přepravují do práce primárně na kole.
 

Carpooling táhne aneb Více cestujících v autě znamená méně automobilů na silnici

Plán mobility pro ČTP ukázal, že vedení parku bude v budoucnu konfrontováno s nutností výstavby dalších parkovacích ploch, pokud bude pokračovat trend využití automobilu na cestě do práce i ze vzdáleností do 2 či 5 km (pozn. z průzkumu: z této vzdálenosti se třetina lidí dopravuje autem). Navrhl proto zavedení strategie managementu mobility skrze realizaci několika opatření, jakými jsou například zavedení systému firemního carpoolingu (spolujízdy), vyhrazení parkovacích míst určených pouze pro carpooling, podpora cyklistiky mezi zaměstnanci nebo navázání komunikace a vyjednávání s poskytovatelem veřejné dopravy v Brně.

IBM_bajkazyl_190815_tisk-41.jpg
Další motivací mohou být vzdělavací akce jako DIY Bike Repair

Hnacím motorem realizace navržených změn se stal největší zaměstnavatel sídlící v areálu, firma IBM Client Innovation Centre Brno. Její zaměstnanci již v prvním průzkumu projevili o spolujízdu velký zájem, a proto jim společnost od počátku 2014 nabídla online komunikační platformu pro spolujízdu, která jednoduše vyhledává řidiče a spolujezdce z řad zaměstnanců IBM. Každá sdílená jízda znamená snížení potřeby zaparkovat 1 až 4 auta, což může významně snížit celkový počet parkovacích míst, které si společnost pronajímá. Zaměstnanci využívající carpooling mají navíc speciálně vyhrazená místa, a tak zaparkují po příjezdu do práce v podstatě okamžitě, zatímco zaměstnanci, kteří se rozhodnou zaparkovat mimo firemní parkoviště jinde v ČTP, mohou počítat s hledáním místa i více než deset minut. 
 

Osedlejte kolo, v tramvaji si nesednete

Kolo jako nejčastější dopravní prostředek na cestě do práce používají 4 % zaměstnanců, třetina z nich jezdí dokonce za každého počasí. Problémem je však nedostatečná cyklistická infrastruktura v okolí parku, která odrazuje velkou část zaměstnanců od pravidelného ježdění do práce. V roce 2015 se ČTP chystá na svých pozemcích řešit projekt napojení nové cyklostezky na stávající a zároveň spolupracuje s městem Brnem na doplnění cyklostezky v dalších úsecích, které jsou mimo správu ČTP.

MHD je druhým nejčastějším způsobem dopravy a také zde došlo k nárůstu uživatelů. V rámci navržených opatření plánu mobility se podařilo zrealizovat posílení vybraných spojů do areálu jako výsledek několika setkání, na kterých byly zástupcům provozovatele brněnské MHD prezentovány výsledky průzkumu dopravního chování. 
 

Motivovat, motivovat a opět motivovat

Pro podporu šetrné mobility a zlepšení dostupnosti tedy mohou leccos udělat i samotní zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Zkušenosti však ukazují, že samotná realizace několika dílčích opatření nestačí. Zaměstnance je neustále potřeba motivovat celou firemní strategií. Není-li firemní kultura šetrné mobilitě nakloněna, změna návyků a přechod na šetrnější způsoby dopravy bude akceptovat jen několik málo nadšenců. 

Tento článek byl převzat z našeho čtvrtletníku Živá místa, který vydává Nadace Partnerství od roku 2014 a který je určen nejen starostům obcí a měst, ale všem, kterým záleží na místě, kde žijí.