Co je Adapterra?

Adapterra je země adaptací. Země, ve které najdete inspiraci od nás i ze zahraničí, najdete v ní odbornou pomoc i radu. Hledáme ta nejefektivnější adaptační opatření, která pomohou městům nepřehřívat se a krajině zadržovat vodu a být zase úrodná.

V zemi Adapterra se potkávají projekty Nadace Partnerství, které se zabývají adaptací na změnu klimatu ve městech, obcích i v naší krajině.
 

Adapterra Awards

Hledáme nejzajímavější realizované projekty, které naší zemi pomáhají přizpůsobit se změně klimatu.
Od 5. února do 22. března 2019 mohou obce, firmy i další organizace přihlašovat své projekty do soutěže Adapterra Awards prostřednictvím webového formuláře. Z přihlášených projektů vybere odborná porota maximálně pětadvacet nejlepších, ze kterých vzejdou vítězové jednotlivých kategorií. O vítězi jedné z nich také bude rozhodovat hlasování veřejnosti. To proběhne na webu soutěže ve druhé půlce léta.

Ty nejlepší příklady z praxe se také dostanou do chystané databáze Adapterra, která bude inspirovat odborníky, architekty i širokou veřejnost.

Vrcholem celé soutěže bude slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Adapterra Awards a konference na téma adaptací na změnu klimatu, která proběhne 4. listopadu 2019 v Praze. Odměnou pro vítěze soutěže bude zahraniční exkurze za nejlepšími příklady adaptačních opatření.

Chcete vědět víc? Jděte na web adaptaceroku.cz

Publicita_manual_SFZP_bez-podkladu-01.png
 

LIFE Tree Check

Aby město nepálilo...

Mezinárodní projekt LIFE Tree Check se zaměřuje na řešení problému tepelného ostrova ve městech. Největší důraz klademe na proměnu investiční politiky měst – každá rekonstrukce ulice musí zároveň znamenat více zeleně, každá nová stavba musí mít zelenou střechu nebo fasádu, asfaltové povrchy parkovišť se musí proměnit na zasakovací nebo zatravněné, do ulic a parků musí přibýt více vodních ploch, pítek i zastíněných posezení.
 

Co v projektu vytváříme?

  • aplikace Tree Check dokáže rozpoznat každý strom a každou rostlinu a z pouhé fotografie dokáže určit, o jaký druh zeleně jde, kolik dokáže pohltit oxidu uhličitého a jaký ochlazovací efekt přináší
  • plánovací nástroj pro profesionály LIFE Tree Check Pro je webovou aplikací, která usnadní rekonstrukce ulic a veřejných prostranství nebo tvorbu územních plánů
  • ve spolupráci s úředníky a komunálními politiky vytvoříme sadu doporučení. Ta jim pak pomohou plánovat investice tak, aby jedním z klíčových kritérií výstupů byla jejich adaptační funkce. Díky tomu se naše města přestanou přehřívat..

life_1-(1).jpg

Projekt LIFE Tree Check získal finanční podporu Evropské unie z programu LIFE.

 

Change the Power – (Em)Power to Change

Cílem projektu je posílit kapacitu obcí k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Projekt je realizován od ledna 2018 do prosince 2020 v konzorciu 20 partnerů napříč 11 zeměmi.

Česká část projektu
 
  • Good life is simple – osvětová kampaň zaměřená na specifické cílové skupiny z řad veřejnosti. Adaptace rozšíření kampaně Good life is simple, produkce jednoduchých a atraktivních infopanelů zaměřených na osobní spotřebu a chování, produkce videospotu/ů
  • Zelené stavění – osvětová aktivita zaměřená na zástupce českých obcí. Cílem aktivity je podpořit obce ve schopnosti zeleného stavění, udržitelného managementu vody, výroby elektrické energie, chytrých investic a adaptačních opatření. Vydáváme osvětové články a příběhy, zorganizujeme kulaté stoly pro zástupce obcí v ukázkovém areálu Otevřené zahrady v Brně, pořádáme exkurze do Rakouska na ukázkové stavby/řešení pro 30 zástupců obcí
  • Další aktivity – promítání dokumentárního filmu Belo Monte na festivalu Ekofilm, včetně diskuze s režisérem dokumentu, návštěva Southern partners z Jižní Ameriky na Ekofilmu, propagace aplikace pro koncové uživatele odměňující nízkoemisní chování
 

Zelené oázy

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL. Revitalizace školního parku, obnova naučné stezky nebo ovocného sadu, vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout.

Podívejte se na podrobnější informace