Své projekty můžete přihlašovat na webu www.adaptaceroku.cz.
 
Smyslem soutěže je podpořit a zviditelnit rozvoj opatření, která čelí stále extrémnějším změnám zemského klimatu a představit již odzkoušené a kvalitní projekty v této oblasti. Ty se stanou zdrojem inspirace pro tuzemské politiky, firmy, experty i širokou veřejnost. V celosvětovém měřítku unikátní formát, který vyjma Německa nemá obdoby, nyní rozjíždí  Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Integra Consulting a s podporou Nestlé. 

Sbírat je bude až do 22. března portál www.adaptaceroku.cz. Z nich pak odborná porota vybere až pětadvacet nejzajímavějších, které položí základ chystané databáze těch nejlepších příkladů z praxe. Práci porotců doplní hlasování veřejnosti. To proběhne na webu soutěže ve druhé půlce léta.
 
Vrcholem celého klání bude slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Adapterra Awards během konference na téma zvládání klimatických změn, která proběhne 4. listopadu 2019 v Praze. Odměnou pro vítěze soutěže bude vedle skvělé reklamy i zahraniční exkurze za nejlepšími příklady adaptačních opatření v roce 2020.