Lípu, náš národní strom, sázeli obyvatelé jako symbol svobody na podzim 1918, po skončení války v roce 1945, na protest proti okupaci v srpnu 1968, ale také po sametové revoluci v roce 1989. Lípy, které občané vysadili po revoluci k oslavě pádu komunismu, se v naší kampani objevily hned tři. Jedná se o lípu z Kostelan, Chříče či Opatovic u Zbýšova. Nejen v těchto obcích oslavovali občané nově nabitou svobodou výsadbou Stromů svobody.

V České republice se na počest svobody sázely stromy téměř v každé obci. Na většinu stromů svobody se bohužel v průběhu doby zapomnělo. Pomozte nám najít i další stromy, jejichž příběh bude navěky zmapován. Nalezené stromy pak můžete značit do mapy Stromů svobody. Naší kampaň můžete podpořit i finančně. Spustili jsme crowdfoundingovou sbírku, do které můžete přispět libovolnou částkou a podpořit tím cíl kampaně - zmapovat 1918 Stromů svobody, odborně ošetřit 100 z nich a hromadně vysadit 2018 nových.