Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Radim Cenek
koordinátor grantů na výsadbu stromů a Zelené oázy
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420 515 903 115
radim.cenek@nap.cz,
zeleneoazy@nap.cz

Miroslava Floriánová
koordinátorka projektů soutěž Pro vodu a Stromy svobody
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: +420 515 903 125
miroslava.florianova@nap.cz

David Kopecký
PR manažer projektů zaměřených na stromy a vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 123 | gsm: (+420) 721 468 231
david.kopecky@nap.cz

Andrea Krůpová
koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 131 | gsm: (+420) 775 856 359
andrea.krupova@nap.cz

Zuzana Šeptunová
koordinátorka projektů zaměřených na stromy a vodu
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Nadace Partnerství hledá spolu s Lesy ČR háje svobody

K příležitosti Mezinárodního dne lesů si kampaň „Stromy svobody 1918 – 2018“ klade za cíl objevit co možná nejvíce tzv. jubilejních hájů nebo také hájů svobody.
Jubilejní háje byly podobně jako Stromy svobody vysazovány na oslavu vzniku republiky jako připomínka nově nabyté svobody a demokracie. Prozatím Nadace Partnerství ve spolupráci s generálním partnerem kampaně Lesy ČR vypátrala pět takových hájů, nepovšimnuto jich ale může růst celá řada. Ve spolupráci se Slovenskými stáními lesy mají navíc v rámci oslav 100 let Československa vyrůst dva nové výroční háje v Česku a u slovenských sousedů. 

Zatím se Nadaci Partnerství a lesníkům podařilo objevit háj svobody v Křenovicích u Vyškova, který v roce 1928 vysadili žáci místní školy. Od stejného roku zdobí Bílý kopec u Semil tzv. Harrachovská desítka. Sto metrů vysoká číslice deset tvořená vzrostlými modříny vznikla na oslavu desátých narozenin republiky na místě velkého lesního polomu. Že ale výroční háje nevznikaly jen v meziválečných letech, dokazuje i jubilejní háj v Kraslicích u Sokolova, vysazený v rámci pražského jara 1968. 

Na tradici vysazování hájů naváží Lesy ČR ve spolupráci se slovenskými kolegy u příležitosti společné konference 17. října. Jubilejní háj nově vyroste v Čiernom Balogu, vhodné místo pro českého zástupce se hledá. Vedle dvojice hájů lesníci v říjnu plánují v říjnu vysadit také sto památných stromů po celém Česku. Ty se tak zařadí po bok symbolických 2018 Stromů svobody, které během hromadných celorepublikových výsadeb 20. – 28. října chystá sázet spolu s místními komunitami Nadace Partnerství.

Mapovat Háje svobody i Stromy svobody nám můžete pomoci i vy na www.stromysvobody.cz