Částku ve výši 10 až 30 tisíc korun lze využít ke koupi a dopravě sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Podmínkou však je, že stromy a keře vysadí dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří se zaváží pečovat o ně následujících 5 let. Zároveň se musí jednat o druhy stromů na našem území původní, jako jsou lípy, duby, jeřáby, javory, či staré ovocné odrůdy, které přispějí k zachování přírodní rozmanitosti.

Více informací o grantové výzvě a podání žádosti

Letošní podzimní výsadby stromů můžeme podpořit i díky finančnímu přispění společnosti MAKRO (projekt Stromy místo letáků), firmě Reda, společnosti ASEKOL a individuálním dárcům.

Děkujeme!