Podle kroniky městysu byla v den výročí bitvy na Bílé hoře 8. listopadu 1918 uspořádána ve Velkých Opatovicích velká slavnost. Podle místní kroniky „začaly oslavy ráno bohoslužbami v chrámu Páně sv. Jiří. Zúčastnilo se velice mnoho lidí místních i z přifařených obcí. Po bohoslužbách následoval průvod obcí s lípami svobody, jichž zasazeno bylo celkem patnáct. Lípy se sázely na památku podél silnice a pojmenovány byly podle těch, kteří na našem osvobození pracovali, a také těch, kteří je připravovali.“

Večer se osvětlenou obcí ubíral slavnostní lampiónový průvod za zpěvu národních písní do hostince „Na Kocourku", kde byla slavnostní schůze. Vzácné dobové fotografie dokumentují průvod s lípami i sázení lip u potoka. Hlavní sázející byl zřejmě v krojích a lípy byly ozdobené stuhami. Obecenstvo s vlaječkami bylo velmi početné. Rovněž v místní části Zádvoří vysadil lípu svobody před svým domem kameník a písmák Jan Pospíšil. Právě tato Lípa svobody je jediná, která se v obci do dneška zachovala.

Poslední lípa stála do roku 2016
 
Lípy svobody z roku 1918 totiž postupně braly za své. Ve 30. letech minulého století byly první z nich káceny při regulaci potoka. V roce 1955 byly původní tři lípy před sokolovnou odstraněny při výstavbě autobusového nádraží. V Dějinách Velkých Opatovic z roku 1969 se uvádí, že v tomto roce stálo v Opatovicích ještě šest původních stromů z roku 1918.

Poslední Lípa svobody byla odstraněna v roce 2016 v rámci revitalizace zeleně na autobusovém nádraží. Podle pamětníků byla přitom svědkem posledních dní druhé světové války. Při ústupu německé armády u lípy zapálena hromada zbraní, které chtěli Němci před nepřáteli znehodnotit. Oheň poškodil kmen lípy, ale lípa žila dál s jizvou na kmeni. Dochované fotografie dokumentují průjezd tanku u lípy i pochod německého vojska s koňmi.

Sanitář ze Sarajeva slaví konec války
 
Jedinou bezpečně potvrzenou Lípou svobody tak zůstává Lípa v Zádvoří, kterou vysadil Jan Pospíšil. Ten byl na frontě v 1. světové válce u Haliče, jako pacifista však u sanitního vojska, jak dokládá dobová fotografie, kde nosí pásku s křížem na ruce. Dochovaly se rovněž jeho autentické dopisy z fronty. Jako velký vlastenec vítal vznik samostatného státu.

Proti tehdejšímu císařství vedl i své děti. Podle vyprávění jeho vnučky Lenky Andršové Pospíšilova dcera odmítala ve škole zpívat rakouskou hymnu, za což dostávala rákoskou. Navzdory tomu tvrdošíjně trvala na svém. Zároveň Andršová vypověděla, že byl zážitky z války silně otřesen. Souhra těchto okolností jej nejspíše vedla k oslavě vzniku republiky vlastní výsadbou stromu. Jan Pospíšil po válce pracoval jako pošťák a dožil se 58 let, kdy se od svých příbuzných nakazil tuberkulózou, což bylo dáno jejich prací v blízkém kamenném lomu. Narození své vnučky se o pár měsíců nedožil.

Útočiště vojáků i dětí
 
Jeho strom ale žil dále. Tato tzv. Zádvorská nebo Zádvořská lepa byla svědkem významných historických událostí. Na konci druhé světové války kolem stromu prošla ustupující německá armáda, jejíž vozidlo poničilo původní křížek u cesty, který je zachycen na další historické fotografii. Marš kolem lípy následně dělala i Rudá armáda, v blízkosti stromu také vojáci odpočívali. U jeho kmenu si pak hrávaly generace dětí ze Zádvoří.
 
U stromu bývaly dvě, později jedna dřevěná lavička, která by se měla na své místo vrátit. Lípa stojí na malém ostrůvku uprostřed křižovatky pěti silnic. Zdárně přežila ořezy kvůli elektrickému vedení a sloupu veřejného osvětlení. Z důvodu přítomnosti natažených drátů, ale i specifických půdních podmínek a rušnosti křižovatky má strom charakteristickou stavbu koruny. Lípa se vyhnula rovněž kácení kvůli vytvoření parkoviště. Sousedící vinárna dnes nese hrdě název U Lípy a lípa je i významným orientačním bodem ve městě. 

Kruh se uzavírá, lípy opět v plném počtu
 
Město Velké Opatovice nechalo letos vysázet patnáct nových Lip svobody, poslední z nich pak na společném setkání rodáků místní vsadili do země přesně 28. října. Ty tak nahradí původní vykácené stromy. Zádvorská lepa bude jako vítězka ankety Strom roku 2018, kde získala rekordních 26 242 hlasů, reprezentovat v únoru nadcházejícího roku Českou republiku v mezinárodním kole ankety o titul Evropský strom roku. Hlasování bude probíhat online prostřednictvím webu www.evropskystromroku.cz