Publikace je volným pokračováním brožury s názvem Když nastanou deště. Co byste měli vědět o povodních z roku 1999. V posledních letech se častěji setkáváme s extrémními projevy počasí, dochází k nebezpečným povodňovým situacím. Myslíme si, že každá obec se může na povodně lépe připravit a zároveň tím příspět k jejich prevenci

Publikace je určena těm, kteří řeší potíže spojené s „velkou vodou“. Stručně a jednoduše přibližuje principy moderní protipovodňové ochrany, problematiku řeší z pohledu využití přirozených funkcí krajiny. Vznikla za spoluúčasti občanského sdružení Náš kraj za finanční podpory společnosti Nestlé a Německé spolkové nadace pro životní prostředí.


Obsah

  1. Voda v krajině
  2. Povodně
  3. Principy moderní protipovodňové ochrany
  4. Opatření ve volné krajině
  5. Vodní toky ve městech a obcích
  6. Opatření v zemědělské krajině
  7. Dešťová voda ve městech a vesnicích
  8. Jak nakládat s vodou v krajině


Náhled publikace (neúplné vydání)

 


Objednávka tištěné a elektronické verze brožury

Publikaci v tištěné podobě si můžete za symbolickou částku 20 korun zakoupit v nadačním e-shopu. Pokud máte zájem o úplnou elektronickou verzi, vyplňte následující formulář a publikaci obdržíte e-mailem

Souhlasím v souladu s právním řádem ČR se zpracováním elektronického kontaktu za účelem zasílání tématicky souvisejících akcí.