Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt
Miroslava Florianová
koordinátorka projektu soutěž Pro vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 125
miroslava.florianova@nap.cz

David Kopecký
PR manažer projektů zaměřených na stromy a vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 123 | gsm: (+420) 721 468 231
david.kopecky@nap.cz

Řešíte v obci problematiku vody? Zkuste téma zadat účastníkům soutěže Pro vodu

Získáte tak nový pohled na věc, inspiraci a možná i motivaci problém konečně řešit. Jako výstup spolupráce obdržíte návrh (studii) řešení.
Sucho, nedostatečné zasakování dešťové vody, nadměrná spotřeba pitné vody, znečištění vody... Své zadání pro soutěžící mohou přihlásit obce, školy, firmy, neziskové organizace i drobní zemědělci nejpozději do 31. srpna 2017 elektronicky na webu www.soutezprovodu.cz

Účastníci soutěže ve věku do 30 let si pak některé ze zadání vyberou a vypracují své soutěžní řešení, za něž mohou získat finanční odměnu. Výhodou pro zadavatele situací je právě příležitost získat návrh či studii opatření, které mohou jejich situaci zlepšit. 

Soutěž již po šesté pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a společnosti Nestlé.

Jak přihlásit zadání?