Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt
Miroslava Florianová
koordinátorka projektu soutěž Pro vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 125
miroslava.florianova@nap.cz

David Kopecký
PR manažer projektů zaměřených na stromy a vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 123 | gsm: (+420) 721 468 231
david.kopecky@nap.cz

Světový den vody je letos věnován odpadním vodám

Středa 22. března bude patřit vodě. Koná se totiž Světový den vody, který od roku 1993 vyhlašuje OSN.

Co je Světový den vody? 

Světový den vody připadá od roku 1993 na 22. březen a jeho smyslem je připomenout důležitost vodních zdrojů a podpořit udržitelné nakládání s vodou, jejíž nedostatek může vést k drastickým globálním změnám. Každý ročník Světového dne vody je spjat s řadou osvětových akcí, které mají poukázat třeba na to, že na planetě téměř sedm set miliónů lidí bez přístupu k bezpečným vodním zdrojům v blízkosti domova. Důležitost bezpečných vodních zdrojů se odrazila i při definování sedmnácti „Cílů udržitelného rozvoje“, které OSN vyhlásila v roce 2015. Jedním z nich je právě téma čisté vody a její čištění.

Oficiální web Světového dne vody: www.worldwaterday.org
 

Fakta o vodě

  • Celosvětově 80 % procent odpadní vody, kterou společnost vyprodukuje, se vrací zpět do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu použita
  • 1,8 miliardy lidí využívá zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi, které mohou způsobit choleru, úplavici, břišní tyfus nebo obrnu
  • Nebezpečná voda, špatná hygiena a nedostatečné čištění vody způsobí každý rok 842.000 úmrtí
  • Více jak 663 milionů lidí nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody
  • Do roku 2050 bude žít téměř 70 % lidí ve městech (ve srovnání s dnešními 50 %). Právě města v rozvojových zemích nemají adekvátní infrastrukturu a zdroje pro efektivní a udržitelný management odpadních vod
  • Možnosti využití odpadních vody jako zdroje jsou obrovské. Bezpečně upravené odpadní vody mohou sloužit jako zdroj energie, živin i dalších recyklovatelných materiálů

Každý rok se pořádá mnoho osvětových akcí, aby upozornily na nedostatek pitné vody po celém světě. Výjimkou není ani Česká republika. Kde se konají letošní akce s vodou? Kompletní přehled najdete na www.nase-voda.cz
 

Propagační video Světového dne vody