V úterý 27. 10. 2015 v Otevřené zahradě v Brně proběhl odborný seminář zaměřený na prevenci sucha (ale i povodní) na jižní Moravě. Cílem semináře bylo poradit zástupcům obcí, jak zmírňovat tyto extrémní jevy a odpovědněji hospodařit s vodou v krajině.
 

Prezentace přednášejících

Tomáš Havlíček (Ateliér Fontes): Voda v krajině: Návrat ke kořenům? (33,5 MB)
Blažena Hušková, Marie Matušková (Náš kraj o. s.): Soužití s řekou (810 kB)
Tomáš Just (AOPK ČR): Poznámky k uplatnění rybníků v ochraně před suchem a povodněmi (63,7 MB)
Tomáš Just (AOPK ČR): Péče o morfologický stav vodních toků (20,4 MB)
Tomáš Just (AOPK ČR): Nové revitalizace 2014-2015 (42,7 MB)
David Veselý (Povodí Moravy): Přírodě blízká protipovodňová ochrana a prevence sucha z pohledu investora (3,3 MB)
Zuzana Zajícová (MAS Hranicko z. s.): Možnosti financování opatření v krajině, revitalizace vodních toků a prevence před povodněmi a suchem (2,3 MB)
 

Další doplňující informace

Blažena Hušková, Marie Matušková (Náš kraj o. s.): Zapojení veřejnosti (256 kB)
Tomáš Just (AOPK ČR): Uplatnění revitalizačních opatření v protipovodňové ochraně (25,3 MB)
Tomáš Just (AOPK ČR): Ekologicky orientovaná správa vodních toků (28,4 MB)
Tomáš Just (AOPK ČR): Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech (47,4 MB)
Zuzana Zajícová (MAS Hranicko z. s.): Přehled dotačních příležitostí (216 kB)


eu-(1).png
Seminář spolufinancovala Evropská unie.