Žadatelé, kteří se letos do Ukliďme Česko zaregistrují jako organizátoři úklidových akcí, budou při hodnocení žádosti o grant na výsadbu stromů zvýhodněni. Účelem grantu je podpora výsadby stromů ve volné krajině a okrajích obcí za podpory široké veřejnosti. Můžete tak aktivně přispět k podpoře zadržování vody, rozvoji biologické rozmanitosti i podpoře adaptace krajiny na změnu klimatu.

Před výsadbou se ale nabízí místo pro vaše vysněné stromy uklidit. Po několikáté se přidají také dobrovolníci Nadace Partnerství, kteří se v sobotu 27. března vydají zvelebit nejbližší okolí ve svahu Špilberku. Brňáci mohou přiložit jednoduše ruku k dílu.Aby byl zajištěn co možná nejvíce bezkontaktní úklid, zřídí Nadace Partnerství pro dobrovolníky ten den Pytlomat s instrukcemi. Najdete jej od 10.00 do 18.00 hodin na boční brance Otevřené zahrady ve svahu Špilberk naproti budově Veřejného ochránce práv. Pevnou obuv a rukavice s sebou!

Pokud nejste z Brna, nezoufejte, pytlomaty zřizují i další organizátoři po celé republice. Aktuální mapu úklidů najdete na webu Ukliďme Česko.

Pro podporu dobrovolníků jsme se rozhodli doporučit místním organizátorům zřídit místa, kde si jednotliví dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpad doplněné o jednoduchou mapku, kde je nejvíce potřeba uklidit a kde zanechat sesbíraný odpad. Takových míst najdete momentálně v mapě úklidů na přes 750 a další postupně přibývají,říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.