Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty:

Martin Ander
projektový manažer programu Adapterra
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 732 565 042
martin.ander@nap.cz

Dita Tesařová
projektová manažerka projektu LIFE TreeCheck
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 605 350 265
dita.tesarova@nap.cz

Zuzana Šeptunová
koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Andrea Křivánková
koordinátorka soutěže Adapterra Awards
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 778 436 469
andrea.krivankova@nap.cz

Andrea Krůpová
koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 131, gsm: (+420) 775 856 359
andrea.krupova@nap.cz
 
Radim Cenek
koordinátor grantových projektů a programu Zelené oázy
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 115
radim.cenek@nap.cz

Ivana Bruchterová
koordinátorka projektu Pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 773 775 484
ivana.bruchterova@nap.cz

Nadace Partnerství se staví proti kácení stromů

V médiích v posledních dnech proběhlo, že v Česku hrozí kolem drah i jinde velké kácení stromů.
Tlak na kácení paradoxně roste i přesto, že veřejnost více vnímá důležitost stromů pro zvyšování odolnosti měst i krajiny vůči změnám klimatu. Jaká je skutečně situace a co v tomto ohledu dělá Nadace Partnerství spolu s dalšími partnery iniciativy Sázíme budoucnost
 

1. Nový zákon o drahách mohou úřady regulovat

Nejvíce kontroverzí vzbuzuje novelizace drážního zákona schválená Sněmovnou v závěru roku 2019. Ta vzbuzuje obavy, že umožní kolem kolejí masivní kácení z “preventivních důvodů”. Poslance přitom před možností zneužití novely k masivnínu kácení varovala jak odborná veřejnost, tak i Senát. Senát dokonce přímo navrhoval ze zákona vypustit pasáž, která označuje všechny stromy rostoucí v okolí dráhy za nebezpečné.

Praxe bohužel ukazuje, že připomínky byly oprávněné. Správa železniční a dopravní cesty v některých regionech (například ve středních Čechách) chystá velkoplošné kácení podél náspů.

Ministerstvo životního prostředí proto připravilo metodický pokyn pro podřízené složky státní správy na pověřených úřadech. Jeho zveřejnění urychlil i společný dopis partnerů iniciativy Sázíme budoucnost: Arniky, Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ministru životnímu prostředí (zde je aktuální odpověď od ministra Brabce).

Tento pokyn poskytuje úřadům oporu pro účinnou regulaci nepřiměřeného kácení a při jeho důsledné aplikaci by fakticky nový zákon nemusel znamenat oproti stavu před novelou velkou změnu. Záleží také, jak zákon uchopí jednotliví správci tratí. Nadace Partnerství bude situaci nadále sledovat a s ministerstvy o situaci jednat. 
 

2. Invaze do invazní novely zastavena?

Zjednodušení kácení stromů v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací, které se původně objevilo jako přílepek v takzvané “invazní novele”, vláda po dohodě resortů a na základě kritiky odborné veřejnosti stáhla z návrhu sama. Není ale vyloučeno, že se problematická pasáž při projednání ve Sněmovně znovu objeví. Partneři Sázíme budoucnost projednávání bedlivě monitorují. 
 

3. Stromy lapené v sítích? Dlouho už možná ne.

Precedent kácení podél drah se snaží využít i další správci technických sítí. Vznikají legislativní návrhy, často nedomyšlené a upřednostňující zájem ochrany technické infrastruktury před tou zelenou.

Proto dalším velkým tématem, které Nadace Partnerství spolu s odborníky a Ministerstvem životního prostředí otevírá, je konflikt stromů se sítěmi v ulicích. Rádi bychom ve prospěch větší ochrany stromů ovlivnili novelizaci technických norem. V debatě budeme pokračovat i na odborném panelu 25. února v Brně, který proběhne v rámci 
výročního setkání partnerů iniciativy Sázíme budoucnost.

Nadace Partnerství spolu s rezortem životního prostředí tato i další témata pravidelně otevírá v rámci tak zvané legislativní skupiny, která má umožnit nastavení takových podmínek, aby v Česku do roku 2024 zakořenilo 10 milionů nových stromů mimo les.

Společně sázíme budoucnost pro odolná města a zdravou krajinu. Podpořte nás v tom.