Může to být něco z vaší historie, místní rodák, pověst, přírodní výtvor… vlastně cokoliv, co má svůj příběh, o který stojí za to se podělit s příchozími. Interpretovat takový příběh je právě úkolem interpretace místního dědictví, které se věnujeme již přes 10 let. 

5 dobrých důvodů, proč se pustit do interpretace místního dědictví

 • Posílíte identitu místa, která je určena především místním kulturním a přírodním dědictvím.
 • Srozumitelným způsobem oslovíte turisty a podpoříte místní ekonomiku.
 • Vaše prezentace nebude zatěžovat informacemi, ale probouzet zájem.
 • Hlubší poznání místa kde žijeme, pomáhá posilovat komunitu.
 • Rozvinete šetrné formy cestovního ruchu.

Nabízíme služby na míru

 • Identifikaci zajímavostí a témat vhodných pro využití v turistickém ruchu.
 • Úpravu a tvorbu textů pro vaši interpretaci.
 • Návrhy způsobů a forem prezentace zajímavostí ve vaší obci.
 • Zpracování libreta pro vaši expozici.
 • Konzultace k přípravě výběrových řízení na projekty návštěvnických center a muzejních expozic
 • Ve spolupráci s externími partnery zajistíme realizaci nárvrhů.

Nadace Partnerství nabízí také vzdělávací kurzy v oblasti průvodcovské činnosti a základů prezentace přírodního a kulturního dědictví.