Analýza prostranství aneb Pochopit potřeby místa a lidí

Dříve než se pustíte do návrhu změn veřejných prostranství, je potřeba zjistit, jak vlastně místo funguje nyní. K tomu slouží analýza veřejného života i fyzického prostředí. Teprve na základě jejích výstupů může vzniknout návrh, který odpovídá skutečným potřebám budoucích uživatelů místa.
 

Nejdříve diagnóza, potom léčba

„Při práci s veřejnými prostory potřebujeme nejprve podrobnou analýzu. Je přeci důležité nejdříve prohlédnout pacienta a teprve pak předepsat lék. Nejdříve diagnóza, potom léčba."      Jan Gehl, dánský architekt a urbanista
 

5 dobrých důvodů, proč kvalitně hodnotit veřejné prostranství

  • odhalíte hlavní problémy a nedostatky
  • identifikujete příležitosti pro zlepšení
  • budete mít k dispozici přesná a objektivní data pro vyhodnocení
  • zadání návrhové části bude vycházet ze skutečné znalosti stavu
  • návrh je zaměřený na program, nikoli jen na design
 

Nabízíme služby na míru

  • Zajistíme komplexní analýzu potřebnou pro zpracování kvalitního návrhu, která zahrnuje analýzu života na prostranství i fyzického prostředí.
  • Analýzy shrneme do SWOT zhodnocení místa, navrhneme dlouhodobá i krátkodobá doporučení pro zlepšení. 
  • Zpracujeme pro vás ideovou studii nebo návrh konkrétního prostranství na základě kvalitní analýzy.
  • Do týmu přizveme relevantní odborníky (na dopravu, inženýrské sítě, zeleň, ochranu životního prostředí).
 

Podívejte se, jak pracujeme


Stáhněte si náš nabídkový list

nabidka_kvalitni_verejne_prostory_Stranka_1.jpg