Jiný přístup k plánování

„Městské plánování, které se v posledních padesáti letech zaměřovalo na dopravní infrastrukturu a automobily, se dostalo do slepé uličky. Města 21. století potřebují být více udržitelná a orientovaná na lidi. Jsem rád, že Nadace Partnerství je průkopníkem tohoto přístupu v České republice."
Jan Gehl, dánský architekt a urbanista

 

5 dobrých důvodů, proč plánovat koncepčně

  • ulice, náměstí a parky spojíte v jednom prostoru
  • rozvojem sítě veřejných prostranství vytvoříte základ udržitelného sídla
  • kvalitním spojením s okolím umožníte veřejnému prostranství, aby bylo plně funkční
  • spojitostí veřejných prostranství vyjdete vstříc potřebám chodců a cyklistů
  • jen na základě celkové koncepce můžete dobře určit priority dalšího postupu
 

Nabízíme služby na míru

  • Pro vaši obec zpracujeme strategii rozvoje veřejných prostranství a rozvedeme ji do koncepce řešení v měřítku města, jeho centra nebo čtvrti.
  • Společně navrhneme a zformulujeme zásady a doporučení pro její budoucí plnění a udržitelnost.
 

Podívejte se, jak pracujeme


Stáhněte ti náš nabídkový list

strategie.jpg