Nabízíme služby na míru

 • Vytvoříme harmonogram přípravy programu rozvoje obce (PRO), ustavíme a efektivně povedeme koordinační skupinu
 • Vyhodnotíme současné dlouhodobé záměry obce
 • Uspořádáme plánovací setkání s veřejností ke stanovení SWOT analýzy, společné vize; budeme diskutovat nad územím obce, tvořit mapy klíčových lokalit a specifikovat projektové záměry
 • Zrealizujeme dotazníkové šetření k ověření výstupů z plánovacích setkání
 • Všechny podklady zapracujeme do analytické a návrhové části PRO
 • Na základě potřeb a priorit občanů a vedení města navrhneme specifické cíle, opatření a projektové záměry včetně časového harmonogramu
 • Uspořádáme veřejnou diskuzi k pracovní verzi PRO, na které budou moci občané komentovat a připomínkovat první návrhy
 • Program rozvoje obce dopracujeme do finální podoby a nachystáme podklady pro propagaci
 

V čem se lišíme od konkurence

Po celou dobu vypracování strategie klademe důraz na zajištění vzájemné komunikace s veřejností a zainteresovanými skupinami. Naše zkušenosti potvrzují, že strategický plán, který je aktivně a průběžně vytvářen komunitním způsobem, tedy za spoluúčasti veřejnosti a klíčových zainteresovaných skupin, formuje takové projekty, které vedou ke skutečnému rozvoji obce.

5 dobrých důvodů, proč mít Program rozvoje obce
 

 • získáte koncepční dokument shrnující představu dlouhodobého rozvoje obce (5-15 let), který přesahuje jedno volební období
 • získáte návod, jak propojit územní a strategické plánování a podklad pro zadání územního plánu obce
 • získáte podklad pro odůvodnění grantových žádostí a žádostí o dotace (evropské, státní a krajské), na jednotlivé záměry obsažené v programu rozvoje obce
 • získáte podklad pro sestavování rozpočtového výhledu obce
 • prostřednictvím účasti veřejnosti při přípravě PRO získáte názory, potřeby a podporu veřejnosti a zainteresovaných skupin pro dlouhodobější plány vedení obce 

 

  Podívejte se, jak pracujeme
 

 

Náš přístup aneb Program rozvoje v 10 krocích

Zpracovani-programu-rozvoje-obce_Partnerstvi_Stranka_1.jpg