Plán udržitelné městské mobility je střednědobým strategickým plánem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech, jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Vychází z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace. 


5 dobrých důvodů, proč mít plán mobility
 

  • Zlepšíte kvalitu životního prostředí ve vašem městě.
  • Snížíte negativní dopady dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.
  • Zlepšíte mobilitu a dostupnost ve městě.
  • Zlepšíte image a konkurenceschopnosti města.
  • Získate "veřejnou legitimitu" plánu díky zapojení občanů do plánování.


Nabízíme služby na míru

Ve spolupráci s partnery nabízíme zpracování kompletního Plánu udržitelné městské mobility, který zahrnuje:
 
  • Strategickou část (vytvoření pracovní skupiny, vize, strategie propagace a komunikace s veřejností)
  • Analytickou část (analýza současné situace v řešeném území z hlediska dopravy, zajištění sociologických a dopravních průzkumů, SWOT analýza, stanovení indikátorů a monitoringu)
  • Návrhovou část (návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu).

Po celou dobu vypracování městského plánu udržitelné mobility je kladen důraz na zajištění vzájemné komunikace s veřejností a zainteresovanými skupinami. Zapojení těchto skupin zajistíme např. formou organizace workshopů pro laickou i odbornou veřejnost, facilitace kulatých stolů, pracovních skupin a veřejných projednání, průzkumů veřejného mínění, vytvoření webové stránky a prezentačních materiálů pro účely projektu.
 

Podívejte se, jak pracujeme

Spektrum aktivit a know- how našeho týmu sčítá úspěšné projekty v následujících oblastech:

  • Mobility management (tvorba plánů mobility pro podniky a instituce, organizace komunikačních kampaní).
  • Studie a analýzy řešené v interdisciplinárním týmu (doprava, urbanismus, sociologie, environmentalistika)
 

Stáhněte si náš nabídkový list

mana.jpg