V souladu s vašimi plány pro šetrný rozvoj

Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost jednotlivých lokalit i celých oblastí. Data z monitoringu slouží pro plánování kapacit cyklostezek a pěších komunikací ve městech i pro sledování pohybu turistů v chráněných oblastech. Údaje o návštěvnosti jsou nezbytné pro efektivní rozhodování a zdůvodnění investic.

„Poptávka po automatickém sčítání stále roste a využívá jej stále více obcí, krajů ichráněných území. Výsledky sčítání jim pomáhají vyhodnotit například projekty financované z evropských dotací. V Nadaci Partnerství pracujeme se špičkovým sčítacím zařízením Eco-counter, se kterým se můžete setkat v 15 zemích světa, nejznámějších národních parcích a metropolích jako Paříž či San Francisko.“
 
Luboš Kala, koordinátor projektu Sčítání cyklistů a pěších
 

Pět dobrých důvodů, proč monitorovat pohyb cyklistů a pěších

  • Zdůvodníte potřebnost a efektivnost investic do nemotorové dopravy pomocí přesných čísel.

  • Získáte přehled o atraktivitě turistických destinací.

  • Zhodnotíte vliv publicity na turistickou návštěvnost.

  • Získáte přehled o pohybu turistů v národních parcích a CHKO.

  • Partnerům a médiím vykážete věrohodná data o návštěvnosti.


Nabízíme služby nejvyšší kvality

  • Pracujeme se špičkovým systémem Eco-counter, jehož jsme výhradními zástupci v ČR, a s automatickými sčítači TRAFx
  • Poradíme vám s návrhem monitorovacího systému (výběr vhodného stanoviště, volba technologického řešení).
  • Dodáme a instalujeme monitorovací systém.
  • Zpracujeme a vyhodnotíme data.

Co o nás řekli

„Do letošního roku jsme monitorovali pouze návštěvníky na lodích, kterých například za rok 2009 bylo na 70 tisíc. Předpokládáme ale, že tito návštěvníci tvoří jen menší část a první výsledky sčítání cyklistů, pěších a in-line bruslařů nám dávají za pravdu. Ukázalo se také, že nemalé procento uživatelů cyklostezky představují místní obyvatelé, kteří cestují do práce a z práce na kole.“

Jiří Durďák, projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

„Služby Nadace Partnerství v souvislosti s provozem sčítacích zařízení Eco-counter využíváme přibližně jeden rok. S dosavadním provozem jsme zatím vrcholně spokojeni, sčítací zařízení fungují bezporuchově, manipulace s daty je velmi pohodlná. Data o pohybu návštěvníků na stezkách v Národním parku Podyjí budou pro nás velmi cenná po vyhodnocení víceleté řady měření.“

Jan Kos, náměstek ředitel Správy Národního parku Podyjí