Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, které vybudovala Nadace Partnerství a provozuje ho pro veřejnost od roku 2013, takovou inspiraci, data i ekonomická vyhodnocení poskytuje. Díky promyšlenému konceptu, investicím do obnovitelných zdrojů a inteligentnímu řízení se nám podařilo dosáhnout téměř vyrovnané uhlíkové bilance provozu areálu (ověřeno certifikátem CI2 z r. 2018).

V rámci našeho areálu v centru Brna ověřujeme provozní parametry dvou typů budov: novostavby seminárního centra a rekonstruované 200 let staré budovy; každá z nich má užitnou plochu cca 1000 m2. Obě budovy splňují pasivní energetický standard, ale liší se některými technologiemi, fasádou nebo střechou.

Data o bilancích energie a vody podrobně monitorovaná přes 70 on-line měřičů poskytují cenné podklady pro vyhodnocování návratnosti investic. V posledních letech se věnujeme bilanci vody i ve venkovním prostředí, kapacity různých typů zelených střech zadržovat srážky a účinnosti adaptačních opatření na změnu klimatu v městském prostředí.

ZAJÍMÁ VÁS, JAKÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME? STÁHNĚTE SI NAŠEHO PRŮVODCE A NAČERPEJTE INSPIRACI

Chcete vidět vše na vlastní oči?
Přijďte na některou z našich pravidelných komentovaných prohlídek, které se konají od dubna do října každou první středu v měsíci. Minimální počet účastníků je pět, proto se prosím registrujte. Domem provádí správce areálu a poradce pro zelené stavění Nadace Partnerství. Doporučujeme také předem vyplnit prezenční listinu, abychom se mohli hned vrhnout na prohlídku.